INOX program

MAT okrugle cijevi-6×1 mm do 219×2,0 mm
BRUŠENE okrugle cijevi od 10×1 mm do 101,6×2 mm,
POLIRANE okrugle cijevi -10×1 mm-do 101,6×2 mm ,
KVADRATNE MAT cijevi od 10x10x1 mmdo 100x100x2 mm,
KVADRATNE BRUŠENE cijevi od20x20x1,5 do 100x100x2 mm,
KVADRATNE POLIRANE cijevi od 15x15x1,5 mm do 100x100x2 mm

PRAVOUGAONE MAT cijevi od 20x10x1,5 do 100x40x2,0 mm
PRAVOUGAONE BRUŠENE cijevi od 20x10x1,5 mm do 120x40x2,0 mm
PRAVOUGAONE POLIRANE cijevi od 30x10x1,65 mm do 100x50x2 mm
Trake od 20x3x4000 mm do 100x10x4000 mm,
Šipke od fi 2 mmx3000 mm do fi 100 mm,dužine šipke do fi 16 mm je 3000 mm i prodaju se po komadu,a od fi 18 mm se režu na dimenzije od 100 mm pa nadalje.
Traka se prodaje i na pola,znači 2000 mm.

Ograde

Kapije

Stepeništa

Balkoni

Ostali program